O NAS

POZNAJ NASZĄ HISTORIĘ

1974 r. - Wszystko zaczęło się gdy to decyzją władz miejskich przydzielono Wojewódzkiemu Zarządowi Państwowych Ogrodów Działkowych w Szczecinie tereny położone w obrębie dzielnicy o nazwie Krzekowo. Przydzielony obszar stanowiły głównie nieużytki, częściowo pola uprawne i łąki oraz tereny wyjątkowo zaniedbane. Pod nadzorem pełnomocnika Wojewódzkiego Zarządu, Franciszka Budźko (późniejszego prezesa ROD Krzekowo), opracowano plan zagospodarowania terenu, wykonano stację i linię energetyczną do świetlicy, przeszkolono pierwszą grupę działkowców i rozpoczęto zasiedlanie, którego efektem było przydzielenie 340 działek.


26 marzec 1976 r.
Tego dnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, podczas którego wybrano pierwszego prezesa Franciszka Budźko, jego zastępcę Bronisława Drozdowskiego oraz sekretarza Konstanego Wąsale.
Maj 1978 r.
Na terenie nowo powstałych ogrodów działkowych zakończono budowę sieci wodociągowej oraz hydroforni z własnym ujęciem wody.
Lipiec 1978 r.
Rozpoczęto kopanie rowów melioracyjnych na przestrzeni ponad 30 lat funkcjonowania, nasz ogród był wielokrotnie wyróżniany
i nagradzany.
W okresie przemian ustrojowych zmieniono nazwę ogrodu na ROD „Krzekowo”, która jest spójna z nazwą dzielnicy Miasta, w obrębie której znajdują się ogrody.

OBECNIE

Obecnie funkcję Prezesa Zarządu ROD „Krzekowo” pełni p. Ireneusz Konopa, wiceprezesem jest p. Bogdan Ossowski, skarbnikiem p. Zdzisław Witkowski, sekretarzem p. Leszek Lęgięcki Pozostałymi członkami zarządu są: p. Tomasz Jarmoluk, p. Marek Pawlonka, p. Witold Zając. Nad prawidłowością funkcjonowania ogrodu czuwa komisja rewizyjna w składzie: przewodnicząca Pani Barbara Chołuj oraz członkowie: Pani Elżbieta Staszewska, Pani Monika Zychowicz.